Raad van Toezicht

Onafhankelijk toezicht

De raad van toezicht (RvT) van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek houdt onafhankelijk toezicht op de stichting en haar directeur-bestuurder. De RvT bestaat uit vijf leden*:

 

Naam Functie
Ouko Beuving voorzitter
Clemens Berendsen vice-voorzitter
Wilma Poot lid
Remco van Dijk lid
Ilse Tacken lid


*De leden van de RvT worden benoemd door het Gemeentelijk Toezichtsorgaan Openbaar basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (GTO): zie onder.

 

U kunt de RvT bereiken door een e-mail te sturen naar secretariaat@rvt.obodb.nl.
 

Tot de taken van de RvT behoren o.a.:

 • werkgeverschap richting de directeur-bestuurder;
 • overleg met de directeur-bestuurder over de algemene gang van zaken binnen de stichting OBODB;
 • goedkeuring van de begroting en jaarrekening van de stichting OBODB;
 • goedkeuring strategische beleidsplannen van de stichting OBODB;
 • goedkeuring van een statutenwijziging van de stichting OBODB;
 • Overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR), schoolleiders, staf en het GTO.

De RvT heeft een drietal vaste commissies: de auditcommissie, de werkgeverschapcommissie en de commissie onderwijskwaliteit en HRM.

Meer informatie

Meer informatie over de rol, werkwijze en bevoegdheden van de RvT is te vinden in onderstaande documenten:

Gemeentelijk Toezichtsorgaan Openbaar basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (GTO)

Het GTO is een gemeenschappelijk orgaan bestaande uit de wethouders van de deelnemende gemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen). Op grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs en de vastgestelde gemeentelijke regelingen heeft zij de volgende bevoegdheden:

 • benoeming en ontslag van leden van de Raad van Toezicht van de stichting;
 • inwinnen van inlichtingen en het voeren van besprekingen met het college van bestuur van de stichting over de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 • besluiten tot opheffing van een openbare school (op voordracht van de stichting);
 • goedkeuring van de begroting en jaarrekening van de stichting;
 • goedkeuring van een statutenwijziging van de stichting;
 • het weer zelf voorzien in het bevoegd gezag van een openbare school;
 • ontbinding van de stichting.

Het GTO vergadert tenminste twee keer per jaar met de RvT.

www.obodb.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.obodb.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren