Overige downloads

Over privacy, informatiebeveiliging en meer. 

Op deze pagina staat informatie met betrekking tot de privacy en allerlei zaken die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 die voor alle scholen van de stichting OBO Duin- en Bollenstreek geldt. Ad Spelt, de functionaris gegevensbescherming, is bereikbaar via fg@obodb.nl.

Ook de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling) en het rapport van het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs kunnen hier gedownload worden.