Jaarverslagen

Onze inspanningen en resultaten. 

De jaarverslagen vormen een evaluatie-instrument om te verantwoorden hoe de stichting OBO Duin- en Bollenstreek heeft gefunctioneerd en welke resultaten daarbij zijn bereikt. De resultaten geven aan of het strategisch beleid en de daarvan afgeleide doelen en planningen van de stichting geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd.