Daltonschool Hillegom

In een sfeer van veiligheid en vertrouwen is er ruimte om te leren van en met elkaar.

Daltonschool Hillegom is een openbare basisschool en sinds januari 2017 gevestigd in Brede school Hillegom aan de Prinses Irenelaan 32. Dit is een nieuw pand waar wij als daltonschool onze intrek in hebben genomen samen met de Savioschool en buitenschoolse opvang De Theepot. Het gebouw kenmerkt zich door veel licht en ruimte.

Op onze school hebben leerlingen en leerkrachten de ruimte om eigenaar te zijn van hun ontwikkelingsproces (kennis en vaardigheden) en voelen zij zich verantwoordelijk voor hun (leer)omgeving, zodat zij voorbereid zijn op de toekomst.

Er wordt doelgericht gewerkt vanuit de daltonprincipes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, effectiviteit, samenwerken en reflectie.

Locatie

Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181 CZ Hillegom