Nieuws

Week van het openbaar onderwijs

Week van het openbaar onderwijs

Een afspraak maken kan altijd!

 

De derde week van maart is al jaren de “Week van het Openbaar Onderwijs”. Dit jaar zijn er voor de tweede keer op rij geen open dagen waarop de openbare basisscholen fysiek bezocht kunnen worden. “We hadden ons graag actief geprofileerd met onze vernieuwde kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting”, aldus Patrick Went, directeur-bestuurder van de stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.

Met de campagne “Openbare scholen, waar verhalen samen komen”, profileren openbare basisscholen zich aan de hand van de kernwaarden waar het openbaar basisonderwijs zich in haar dagelijks handelen op baseert.

Betekenisvol onderwijs in een samenleving die zich kenmerkt door diversiteit. Gelijkwaardigheid Op openbare scholen is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. Gelijkwaardigheid vormt een belangrijk uitgangspunt bij het dagelijks handelen in de openbare scholen. Vrijheid Op openbare scholen kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. Hiermee levert het openbaar onderwijs een belangrijke bijdrage aan de vorming van kinderen tot zelfbewuste burgers die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, de ander en hun omgeving. Ontmoeting Op openbare scholen leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor de omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld. Hiermee staat de openbare school midden in de multiculturele samenleving met haar grote diversiteit. Potentiële ouders en potentiële nieuwe collega’s kunnen zich via de website www.obodb.nl rond laten leiden langs de elf openbare basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. Patrick Went: “Een afspraak maken met de directeur van de school voor een nadere kennismaking kan natuurlijk altijd”. 

Stichting Openbaar
Basisonderwijs Duin- en
Bollenstreek
www.obodb.nl