Nieuws

Update Corona-crisis 7

Update Corona-crisis 7

Versoepelingen Corona maatregelen vanaf 1 juli.

 

Sinds gisteren zijn er weer forse stappen gezet in de verdere versoepeling van de Corona-maatregelen. Langzamerhand gaan we weer naar een situatie waarin we weer alles mogen. Hoewel we nog wel steeds rekening moeten houden met de anderhalve meter afstand tot elkaar; en dat is niet altijd even gemakkelijk nu we weer steeds meer vrijheden krijgen. Laten we hopen dat de versoepelingen niet gaan leiden tot nieuwe uitbraakgolven van besmettingen.


Belangrijk voor u blijft nog wel, dat ook het huidige protocol nog steeds voorschrijft dat ouders niet op het schoolplein en in de school mogen komen. De verwachting is ook niet dat dit na de zomervakantie direct anders zal zijn.

Daarnaast blijven de hygiëne maatregelen en de voorzorgmaatregelen met betrekking tot kinderen en personeelsleden die gezondheidsklachten hebben van toepassing. Dit betekent dat de school u in voorkomende gevallen kan vragen uw zieke kind op te komen halen en thuis te houden. Ook kan het nog voorkomen dat leerkrachten wegens gezondheidsklachten niet inzetbaar zijn. Gezien het gebrek aan invalkrachten zal dit betekenen dat er af en toe een klas naar huis gestuurd moet worden. We vragen u begrip voor deze situatie. We willen het risico op verspreiding tot een minimum beperken.

Samengevat:

  • Alle hygiënemaatregelen die we eerder hebben gecommuniceerd, blijven van kracht.
  • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna je handen. 
  • Schud geen handen. 

-Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte   hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en   onderwijspersoneel weer naar school.
-Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen binnen het gezin   24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. We willen u nadrukkelijk vragen hier verstandig mee om te   gaan en bij twijfel uw kind niet naar school te sturen.

-Ontwikkelen kinderen deze klachten gedurende de schooldag, dan moeten zij worden opgehaald.

-Ontwikkelen leerkrachten deze klachten gedurende de schooldag, dan worden ze naar huis gestuurd.

Nu er weer nieuwe versoepelingen van de maatregelen zijn, vind ik het een mooi moment om even stil te staan bij de afgelopen periode. Want wat is er enorm veel gebeurd sinds we op 29 februari voor het eerst melding maakten van aangescherpte hygiëne maatregelen. Toen was nog de verwachting dat de scholen gewoon door konden draaien, maar uiteindelijk besloot het kabinet toch onder grote maatschappelijke druk dat de scholen werden gesloten vanaf 16 maart, nu drie en een halve maand geleden.

In de eerste periode van 16 maart tot de meivakantie zijn de scholen zes weken volledig gesloten geweest, met daar op aansluitend een wat verwarrende periode van vier weken waarin de scholen nog maar voor de helft open mochten. Gelukkig konden we vanaf 8 juni na bijna drie maanden weer volledig open.

Deze periode met steeds veranderende omstandigheden heeft een enorm beroep gedaan op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van iedereen die bij de scholen betrokken is. Door de schoolteams is een enorme omslag gemaakt in het bieden van onderwijs op afstand. Lespakketten, digitale lessen, instructiefilmpjes, Hangout Meets en telefonisch contact werden ingezet om het onderwijs zoveel mogelijk thuis in een andere setting door te laten lopen.

Dit heeft de afgelopen drie en een halve maand enorm veel gevraagd van de schoolteams, maar het heeft ook enorm veel opgeleverd aan nieuwe ervaringen waar we de komende tijd van kunnen profiteren. Ik heb enorm veel respect voor de manier waarop de schoolteams met volle inzet met deze situatie zijn omgegaan.

We realiseren ons dat deze periode ook erg veel heeft gevraagd van u, als ouder en dat de sluiting van de scholen een behoorlijke impact heeft gehad op het gezinsleven. De kinderen de hele dag thuis over de vloer in een situatie waarin u wellicht ook zorgen had over uw eigen gezondheid en die van uw naasten, met mogelijk het verwerken van het verlies van iemand die u dierbaar was, naast wellicht de onzekerheid over uw eigen inkomsten en werkgelegenheid. Veel ouders kwamen bovendien in de positie om hun eigen werk van huis uit te moeten organiseren, wat ook de nodige impact heeft gehad op het gezinsleven.
Dat u daarbij ook nog gevraagd werd uw kinderen te ondersteunen bij hun schoolwerk zal niet in alle gevallen even gemakkelijk zijn verlopen. Zeker niet in gezinnen met meer dan één kind. We zijn ons er van bewust dat dit ook heel veel van uw organisatievermogen, flexibiliteit en geduld heeft gevraagd.

Namens de scholen wil ik hierbij nogmaals benadrukken dat we enorm veel respect hebben voor de wijze waarop u dat met elkaar heeft opgepakt en hoe u de rol als docent van uw eigen kinderen heeft ingevuld naast al die andere zaken die uw aandacht en energie hebben gevraagd in deze lastige periode.  

Inmiddels zijn de kinderen al weer ruim drie weken volledig naar school. Hoewel er best nog wel zorgen en onzekerheden leven onder het personeel over de gezondheidsrisico’s, zijn de leerkrachten weer enorm blij dat de kinderen weer allemaal volledig naar school komen. De eerste indruk is dat de kinderen over het algemeen de periode van geheel of gedeeltelijk thuisonderwijs goed hebben opgepikt en dat er thuis, samen met u, hard is gewerkt aan de schooltaken.

We mogen met zijn allen best trots zijn op onze kinderen en hoe zij de afgelopen periode omgegaan zijn met alle veranderingen in hun persoonlijke leefwereld thuis en op school.

Nu de meeste Corona-maatregelen zijn opgeheven en de scholen weer volledig open zijn, zult u ook van mij in principe geen Updates meer ontvangen, tenzij er weer sprake zal zijn van nieuwe maatregelen.

Na de zomervakantie zullen we de afgelopen periode op alle niveaus uitgebreid evalueren. Een peiling onder de ouders zal onderdeel uitmaken van deze evaluatie. U zult daar tegen die tijd door ons voor worden benaderd.
 

Ik wens iedereen voor straks een fijne zomer. Ik hoop dat u van een welverdiende vakantie kunt genieten en dat we vanaf 31 augustus een frisse start kunnen maken met hopelijk een minder hectisch schooljaar.

Hartelijke groet,

Patrick Went
directeur-bestuurder