Nieuws

Update Corona-crisis 6

Update Corona-crisis 6

Scholen weer volledig open vanaf 8 juni.

 

Gisteren heeft premier Rutte in een persconferentie bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf maandag 8 juni weer volledig open gaan. De voorgenomen volledige heropening was al een paar weken geleden aangekondigd, maar was nog afhankelijk van eventuele negatieve gevolgen van de gedeeltelijke openstelling van de scholen en de resultaten van het lopende onderzoek van het RIVM naar de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus.

Omdat geen nadelige effecten van de gedeeltelijke heropening zijn geconstateerd en omdat de resultaten van het onderzoek in Nederlandse gezinnen het beeld bevestigen dat kinderen geen belangrijke rol spelen in de overdracht van het virus, heeft het kabinet besloten dat het verantwoord is dat de scholen per 8 juni weer volledig open gaan. Kinderen kunnen wel ziek worden, maar vaak zijn hun klachten heel “mild", meldt het RIVM.
Uit het onderzoek blijkt dat het virus vooral wordt verspreid tussen volwassenen van ongeveer dezelfde leeftijd. Kinderen worden wel besmet, maar minder vaak dan volwassenen. En binnen gezinnen hebben vooral ouders hun kinderen besmet en niet andersom. In geen van de onderzochte gezinnen was de eerste besmette patiënt een kind van onder de 12.

Hoewel er uiteraard ook zorgen leven over veiligheids- en hygiëne-aspecten, zijn verreweg de meeste leerkrachten van OBO blij dat de scholen weer helemaal open kunnen. Het is een nieuwe stap naar normalisering van de situatie van vóór de Corona-crisis. We kunnen ons levendig voorstellen dat het ook voor u de afgelopen periode niet altijd even gemakkelijk is geweest en dat ook u blij bent dat uw kind weer volledig naar school kan.

We zullen ons echter wel moeten blijven realiseren dat het weliswaar een volgende stap naar normalisering is, maar dat de situatie nog steeds verre van normaal is. We zullen nog steeds diverse veiligheids- en hygiëne-maatregelen in acht moeten nemen om een hernieuwde golf van besmettingen te voorkomen. Daar hebben we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid in.

Voor de volledige heropening van de scholen is door de sociale partners (vakbonden, besturenorganisaties, ministerie, ouderorganisaties) een nieuw protocol opgesteld met regels en afspraken die kaderstellend zijn voor alle scholen om op een veilige en verantwoorde manier weer volledig open te kunnen.

Het nieuwe protocol voor de volledige heropening van de scholen bouwt in belangrijke mate voort op het vorige protocol en biedt niet heel veel nieuwe regels en bepalingen. De belangrijkste bepalingen die in het nieuwe protocol zijn vastgelegd zijn:

 • Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 weer volledig naar school.
 • Alle hygiënemaatregelen die we eerder hebben gecommuniceerd, blijven van kracht.
 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna je handen. 
 • Schud geen handen. 

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij:

 • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als;

 • iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen binnen het gezin 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. We willen u nadrukkelijk vragen hier verstandig mee om te gaan en bij twijfel uw kind niet naar school te sturen.
 • Ontwikkelen kinderen deze klachten gedurende de schooldag, dan moeten zij worden opgehaald.

Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

Tussen personeelslid en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.

Er vindt afstemming plaats met organisaties voor de BSO over de aansluiting tussen de eindtijd ven de school en de begintijd van de BSO.

Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.

Na school gaan alle kinderen direct naar huis of naar de BSO.

Medewerkers voor TSO (overblijf) mogen de school in onder dezelfde condities als het onderwijzend personeel van de school.
 

Risicogroepen
Leerlingen die tot de risicogroep behoren, of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren, kunnen thuisblijven. Neem in voorkomende gevallen hierover contact op met de schoolleiding om daar afspraken over te maken.

Noodopvang
Met de volledige openstelling van de scholen vervalt vanaf 8 juni de verplichting om noodopvang te organiseren voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.

Halen en brengen
Om het halen en brengen van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen en het gevaar op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen, willen wij u dringend verzoeken de organisatorische richtlijnen die u vanuit de school hierover ontvangt, strikt in acht te nemen en daarna niet bij het hek van de school in groepjes te blijven napraten.

Schoolspecifieke invulling

Het landelijk protocol stelt kaders waaraan de scholen op basis van hun eigen specifieke schoolsituatie invulling geven. De scholen zijn momenteel druk bezig het protocol te vertalen naar de eigen schoolsituatie. In de loop van de week zult u door de schoolleiding van de school van uw kind(eren) nader worden geïnformeerd over de regels en afspraken zoals die voor de desbetreffende school gelden vanaf maandag 8 juni.

Voor verdere vragen verwijs ik u naar de directeur van de school van uw kind(eren).

Hartelijke groet,

Patrick Went
directeur-bestuurder