Nieuws

Update Corona-crisis 5

Update Corona-crisis 5

20 mei

Scholen mogelijk op 8 juni weer volledig open.

 

Het regulier basisonderwijs mag vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij er serieuze contra-indicaties zijn. Dat maakte premier Rutte gisteravond bekend tijdens een persconferentie.
In de week van 1 juni wordt een definitief besluit genomen. De overheid houdt de ontwikkeling en verspreiding van het virus op dit moment nauwlettend in de gaten. Ook de situatie op de scholen wordt uitgebreid gemonitord. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Op basis daarvan wordt in de week van 1 juni definitief beslist of het primair onderwijs haar deuren volledig mag openen op 8 juni.

Hoewel wij enorm blij zijn met dit goede nieuws, is het dus nog geen zekerheid dat de scholen op 8 juni weer daadwerkelijk opengaan. Daarnaast zal de komende periode moeten blijken onder welke condities de scholen hun deuren weer mogen openen. Wanneer we opengaan is dat een hele grote stap in de goede richting, maar het betekent nog niet dat we weer terug zijn bij de normale situatie van vóór Corona. In de loop van de komende week, naar verwachting op woensdag 27 mei, zullen de sociale partners met een nieuw protocol komen waar de scholen zich aan moeten houden. Daarbij is vooral de vraag welke bepalingen opgenomen zullen worden over de anderhalve meter afstand, de andere veiligheidsmaatregelen, de hygiënevoorschriften, de schooltijden, de onderwijsinhoud, maar ook de regels rondom het gebruik van de buitenruimte van de school en de gymnastiekaccommodaties.

Tot 8 juni geldt voorlopig het huidige protocol. Dat betekent dat alle maatregelen die kort voor de meivakantie, en in sommige gevallen ook nog gedurende de meivakantie door de scholen zijn opgesteld, nog de komende twee weken van kracht blijven. De directeur van de school van uw kind(eren) zal u zeer binnenkort zelf berichten wat het voor zijn/haar specifieke school en schoolpopulatie betekent voor de komende twee weken.

Zodra kort na Pinksteren bekend is of de scholen weer helemaal opengaan, wordt u door mij en de directeur van de school van uw kind(eren) nader geïnformeerd over de situatie na 8 juni.
 

Hierbij zal ook de beschikbaarheid van personeel een grote rol spelen. Los van het oplopende tekort aan onderwijspersoneel dat er sowieso al was toen Corona uitbrak, is in deze tijd de beschikbaarheid van voldoende personeel een nog grotere uitdaging, omdat er binnen onze organisatie ook personeelsleden werken die tot de risico-groepen behoren en daarom niet naar school kunnen komen. Uiteraard gaan we alles op alles zetten om weer zo volledig mogelijk dagonderwijs op school aan te kunnen bieden. Ik verzoek u voorlopig even af te wachten of het besluit begin juni definitief wordt en wat dat concreet voor de school van uw kind(eren) betekent.

Noodopvang
Mochten de aangekondigde maatregelen daadwerkelijk doorgaan, dan vervalt ook vanaf 8 juni de verplichting om noodopvang te organiseren voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.

BSO
Onderdeel van het gisteren aangekondigde maatregelenpakket is, dat ook vanaf 8 juni de BSO weer volledig opengaat. Nu mogen kinderen alleen nog op dagen waarop ze daadwerkelijk naar school gaan gebruik maken van de BSO. Dit vervalt na 8 juni als de scholen inderdaad weer open gaan.

Hemelvaart en Pinksteren

Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn de scholen, conform de vakantieregeling die aan het begin van het schooljaar met u is gedeeld, gesloten vanwege het Hemelvaartweekend.

Op maandag 1 juni zijn de scholen dicht vanwege Tweede Pinksterdag.

Tot slot wil ik iedereen een fijn Hemelvaartweekend wensen.

Geniet van het mooie weer en de vrije tijd, maar neem de veiligheidsregels in acht!

Hartelijke groet,

Patrick Went
directeur-bestuurder