Nieuws

Update Corona-crisis 3

Update Corona-crisis 3

Nadere informatie over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de consequenties van de Corona-crisis voor onze scholen.

 

Scholen weer gedeeltelijk open vanaf 11 mei
Gisterenavond heeft premier Rutte in een persconferentie bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf maandag 11 mei weer gefaseerd open gaan. Het kabinet heeft daarbij onder andere het volgende besloten:

 • Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan vanaf 11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de tijd naar school;
 • Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is;
 • Er komt zo spoedig mogelijk een protocol van sociale partners beschikbaar. Daarin staan bijvoorbeeld de hygiëne-eisen, benutting van het gebouw en andere richtlijnen;
 • Kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. VSO, TSO, BSO zijn alleen beschikbaar voor de kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen;
 • De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijk van de specifieke schoolsituatie;
 • De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen;
 • Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis;
 • Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op het coronavirus;
 • Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit huis.
 • Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken met de directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.
   

Wat betekent dat concreet voor onze scholen?

Nadat we vanmorgen met alle directeuren hebben overlegd over de consequenties van de beleidswijziging zijn alle scholen keihard aan de slag gegaan om binnen de kaders die hierboven beschreven staan een uitwerking te maken die past bij de eigen schoolsituatie en de eigen mogelijkheden. De scholen hebben daar even de tijd voor nodig.

Over de schoolspecifieke invulling door de school van uw kind(eren) wordt u één deze dagen door de schoolleiding nader geïnformeerd. 


Kan iedereen die in het onderwijs werkt en iedere leerling naar school?

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:
- Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
- Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt
  gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Was daarna je handen. 
- Schud geen handen. 

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.
Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. 
Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. Neem in dat geval contact op met de schoolleiding.

Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?
Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden). Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor jonge leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand tussen leerling en leerkracht te houden. Personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Noodopvang
Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door, en heeft prioriteit. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang waarbij de gemeente een regierol heeft. De komende periode zullen gemeenten met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties overleggen over de vormgeving van de noodopvang. U wordt hier in een later stadium over geïnformeerd, zodra daar meer over duidelijk is. 

 

Tot zover weer onze Update Corona-crisis. We blijven u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

 

Heel veel succes en sterkte met alles. 

Blijf gezond!!!! 

 

Hartelijke groet,

Patrick Went
directeur-bestuurder