Nieuws

Update Corona-crisis 12

Update Corona-crisis 12

Voor de ouders van alle leerlingen van OBO.                              21-1-2021

 

Beste ouders en verzorgers,

Inmiddels is duidelijk dat de basisscholen voorlopig tot 8 februari dicht zullen blijven. Een enorme tegenvaller voor iedereen die bij het basisonderwijs betrokken is. En we houden er rekening mee dat ook na 8 februari de scholen nog niet direct open zullen gaan. De onzekerheid over de ontwikkeling van de Engelse variant van het virus en de dreiging van een derde uitbraakgolf maken het lastig om verder vooruit te kijken.

We realiseren ons wat dit voor u als ouder betekent. Nog langer dagelijks de kinderen over de vloer en nog langer de ingewikkelde opgave om de eigen werkzaamheden te blijven combineren met het ondersteunen van de kinderen bij het afstandsonderwijs. En dat zonder dat duidelijk is wanneer we weer naar een normalere situatie terug kunnen keren. Uit een enquête die ik onder het personeel van de scholen heb gehouden blijkt, dat de overgrote meerderheid van de medewerkers dik tevreden is over de samenwerking met de ouders bij deze ingewikkelde opgave. Groot compliment namens de schoolteams voor u allen en respect voor hoe u met de situatie om weet te gaan. We hebben helaas niet veel keus. Het is een kwestie van volhouden. Heel veel succes, sterkte en wijsheid daarbij.

We realiseren ons ook wat het betekent voor de kinderen. Ook voor hen is het verre van ideaal. We doen ons best om zo goed mogelijk afstandsonderwijs te organiseren, maar dat kan zich niet meten met gewoon fysiek onderwijs op school. Het gemis van de juf of meester, vriendjes en vriendinnetjes en de onmogelijkheid om samen te spelen en samen aan opdrachten te werken zijn nu eenmaal niet eenvoudig met afstandsonderwijs op te lossen. Omdat wij het op dit moment niet kunnen, willen we jullie vragen een beetje extra op ze te letten en aandacht te geven. Het is ook voor kinderen geen gemakkelijke tijd.

Ook voor de medewerkers van de scholen is het een uitdaging. Het liefst zouden ze vanuit hun betrokkenheid alle kinderen gewoon dagelijks naar school laten komen. Aan de andere kant maken zij zich ook terecht zorgen over hun eigen veiligheid en realiseren ze zich terdege dat het nu even niet anders kan. Daarbij vraagt het afstandsonderwijs hele andere vaardigheden. De manier van werken is totaal anders dan normaal en daarmee wordt best een wissel op het personeel getrokken. Ze doen het met liefde, leren dagelijks bij en voelen zich erg betrokken bij hun leerlingen. Ik heb veel waardering voor hoe de schoolteams dit op hebben gepakt .

Een paar zaken wil ik nog even uitdrukkelijk onder uw aandacht brengen.

Afstandsonderwijs

De leerkrachten doen hun uiterste best het afstandsonderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Daarbij is het belangrijk dat de afstemming met de ouders goed verloopt. We willen u dan ook vragen de communicatie vanuit school goed in de gaten te houden en op te volgen en bij eventuele onduidelijkheden contact met school op te nemen. Ook wil ik nogmaals benadrukken dat afstandsonderwijs niet vrijblijvend is, maar onder de leerplicht valt. Het is niet de keus of kinderen wel of niet hun werkjes doen; het moet gewoon gebeuren.

Noodopvang

De noodopvang blijft alleen toegankelijk voor kinderen waarvan minimaal één ouder in een cruciaal beroep werkzaam is en dan nog alleen op de dagen waarop deze ouder moet werken. Daarbij de uitdrukkelijke oproep om het eerst te proberen zelf op te lossen om te voorkomen dat de vraag naar noodopvang tot problemen gaat leiden. We zien op dit moment de verzoeken om noodopvang per week toenemen. Er zijn grenzen aan wat wij verantwoord op kunnen vangen. Nu we langer dicht moeten blijven is het zaak om voor de komende weken tijdig aan de directie van de school door te geven wanneer ouders met cruciale beroepen gebruik willen maken van de noodopvang, zodat de scholen zicht krijgen op de dagelijks benodigde capaciteit.

Kwetsbare kinderen

Basisscholen kunnen kinderen die zij kwetsbaar achten in overleg met de ouders voor één of enkele dagdelen per week naar school laten komen. Het gaat hierbij altijd om een individuele afweging door het zorgteam van de school of een kind als kwetsbaar wordt gezien. Het kan nooit om hele groepen kinderen gaan, omdat nu eenmaal de opdracht is om zo weinig mogelijk kinderen naar school te laten komen om het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken en zo weinig mogelijk ontmoetingen te organiseren. Het initiatief om kwetsbare kinderen op school te vragen ligt nadrukkelijk bij het zorgteam van de school en niet bij u als ouder.

Testbeleid en neusverkoudheid

Ik herhaal hier graag nog even de regels van het landelijk testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar. Ik wil u verzoeken die strikt op te volgen voor de veiligheid van ons personeel en de andere kinderen die naar school mogen komen.

1. Hebben deze kinderen klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of  benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen met alleen een neusverkoudheid mogen naar noodopvang en school (zie hiervoor ook punt 4).

2. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:

  • De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is.
  • Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.
  • Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

4. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat.

Tot slot wil ik u allemaal, ook voor de privésituatie heel veel sterkte wensen. Het sociale leven komt helaas steeds meer stil te liggen. Ik weet dat veel mensen daar erg veel moeite mee hebben. Het is nu een kwestie van doorbijten en volhouden. Ik ben er van overtuigd dat er weer betere tijden gaan komen. Blijf gezond!!!! 

 

Hartelijke groet,                                                                                                        Patrick Went                                                                                                      directeur-bestuurder