Nieuws

Corona-virus 2

Corona-virus 2

Aangescherpte maatregelen rondom het Corona-virus zorgen voor onduidelijkheden.

Op zich begrijpelijk. We hebben te maken met een unieke situatie, waarbij we niet terug kunnen vallen op routines of op eerder opgedane ervaringen.Van de scholen vragen we om met verstand naar bevind van zaken te handelen bij de te nemen beslissingen.

In mijn brief van gisteren heb ik u aangegeven welke hygiënische voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en wanneer u het beste uw kind thuis kunt houden. Hieronder heb ik nog een aantal veel gestelde vragen met antwoorden weergegeven om u te helpen bij uw afweging.

Het besluit van de Tweede Kamer vannacht om niet mee te gaan met de motie tot het sluiten van alle scholen heeft ook consequenties voor onze medewerkers. Ik snap de argumentatie erachter, maar tegelijkertijd constateer ik dat het geen rekening houdt met de positie van onderwijsgevenden als werknemer. Onze medewerkers zijn niet in de gelegenheid om, net zoals medewerkers uit andere sectoren, om thuis te werken. Dat laat ons werk eenvoudigweg niet toe.
Ik weet dat onze medewerkers een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en zich niet snel ziek melden, maar in de huidige situatie constateren we een toename van het aantal ziekmeldingen bij personeelsleden. Gegeven het oplopende personeelstekort in het onderwijs is de flexibiliteit eruit om dat op te kunnen vangen. Scholen zullen zich de komende periode meer dan anders genoodzaakt zien klassen naar huis te sturen bij gebrek aan personeel. Dit is pure overmacht!!!

Ik realiseer me dat u hiermee voor lastige problemen kan worden gesteld, maar in deze situatie kunnen we echt niet anders. We zullen het tot een minimum proberen te beperken. Ik wil u vragen begrip op te brengen voor de scholen wanneer ze toch moeten besluiten dat uw kind niet naar school kan komen.  

In verband met de actuele situatie hebben we besloten de open dag van aanstaande woensdag af te gelasten.

Voor eventuele vragen kunt u bij de directie van de school terecht.

Met vriendelijke groet,

Patrick Went
directeur-bestuurder 

Veel gestelde vragen en antwoorden

Hoe herken ik of mijn kind / het kind in mijn klas besmet is?

Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep.

Mijn kind voelt zich niet lekker. Kan mijn kind naar school of de kinderopvang?

Als uw kind last heeft verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden), wordt u verzocht uw kind niet naar school te laten gaan en de school hierover te informeren. Zijn de klachten over? Wacht dan nog 24 uur. Daarna kunt u het normale leven weer oppakken en kan uw kind weer naar school of de kinderopvang.

Mijn kind gaat naar een school, universiteit, kinderdagverblijf, gastouder. Moet ik thuis maatregelen nemen?

Is uw kind niet ziek, neem dan de volgende maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

Geef elkaar geen handen.

Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.

Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg

Kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

Niezen

Keelpijn

Loopneus

Licht hoesten

Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

 

Mag ik mijn kind thuishouden van school?

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s overlegt u met uw huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g). Heeft uw kind last van verkoudheid, hoesten of koorts (>38 graden)? Dan is het advies om u uw kind ziek te melden op school.

Moeten kinderopvang en scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo sluiten?

Om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen en te zorgen dat vitale sectoren blijven functioneren is het belangrijk dat kinderopvang en scholen uit het po, vo en mbo open blijven. Hierdoor kunnen ouders blijven werken. Er is op dit moment ook geen aanleiding om de kinderopvang of scholen uit het po, vo en mbo te sluiten. Het besmettingsgevaar bij kinderen is klein. Wel kan de lokale GGD in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling - of een deel daarvan - te sluiten.

Waarom blijven kinderopvang en scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo open?

Het besmettingsgevaar bij kinderen is klein. Daarnaast is het om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen belangrijk dat scholen uit het po, vo en mbo open blijven. Hierdoor kunnen ouders naar het werk gaan. Voor leerlingen en leraren die zich niet goed voelen, is de oproep om bij verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden) thuis te blijven. 

Er komen ook volwassenen in de school, denk aan leraren en ouders.

Er is op dit moment geen reden om lessen niet door te laten gaan tenzij een leraar zelf klachten heeft. Wel kan de lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling - of een deel daarvan - te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen (op grond van de bekostigingsvoorwaarden) onderwijs verzorgen. Oproep aan ouders om goed te luisteren naar de aangepaste richtlijnen die scholen zelf meegeven op basis van GGD en RIVM advies.