Nieuws

Lege scholen

Lege scholen

Hoe vreemd allemaal, scholen zonder kinderen....hoe mooi als je dit dan op het raam van een van onze scholen, Daltonschool Hillegom, tegenkomt.

Als leerkracht werken op school zonder kinderen, hoe stil is dat!! Alle leerkrachten van OBO zijn in shifts aanwezig op onze scholen om de kinderen op te vangen van ouder(s) die een hulpverlenend beroep uitvoeren. De kinderen missen hun juf of meester, de leerkrachten missen de kinderen. 

Veel succes voor alle leerkrachten, directeuren en onderwijsondersteuners in deze vreemde, lege schoolsituatie!