Nieuws

Manifest Stichting OBODB

Manifest Stichting OBODB

Ruimte en vertrouwen voor kinderen en onderwijsprofessionals

Als gevolg van de coronacrisis hebben de kinderen van onze scholen een andere ontwikkeling doorgemaakt dan in een doorsnee schoolloopbaan. Binnen een jaar zijn de scholen twee keer een periode gesloten geweest. Het onderwijs is op een alternatieve wijze op afstand doorgegaan. Deze twee perioden hebben hun invloed gehad op hoe kinderen zich hebben ontwikkeld. Binnen onze stichting vermijden we principieel om mee te gaan in de negatieve framing dat deze generatie kinderen collectief grote achterstanden heeft opgelopen. Wij nemen afstand van stigmatiserende terminologieën als “Generatie C” en “Verloren generatie”, omdat wij vinden dat onze kinderen daar schromelijk mee tekort worden gedaan. Bovendien is het schadelijk voor het zelfbeeld van een hele generatie. Wij laten daarentegen een positief tegengeluid horen waarbij wij het vertrouwen uitspreken dat kinderen enorm veerkrachtig zijn en dat wij vanuit onze professionaliteit de kinderen kunnen ondersteunen bij hun onderwijsbehoeften. In onze filosofie staat de ontwikkeling van kinderen centraal en niet het onderwijssysteem. Daarin passen geen stigmatisering en negatieve framing.

De ontwikkeling van kinderen centraal         

Ten onrechte wordt het beeld opgeroepen dat een hele generatie kinderen achterstanden heeft opgelopen waar ze hun hele leven last van zullen hebben. Achterstanden zijn relatief. In dit geval gaat het om achterstanden ten opzichte van waar de kinderen in een normale situatie hadden moeten zijn met de leerstof. Maar de situatie is nu niet normaal en dat kan de kinderen niet worden aangerekend. Hoe goed scholen, kinderen en ouders ook hun best doen bij het afstandsonderwijs; het kan zich nooit meten met fysiek onderwijs vijf dagen per week op school. Wij vinden dan ook dat het nu benadrukken van achterstanden geen recht doet aan de kinderen en de inspanningen van de professionals in het onderwijs. Ook gaat het voorbij aan de enorme steun van de ouders voor het goed laten verlopen van het afstandsonderwijs tijdens de twee schoolsluitingen.

Prioriteit na heropening van de scholen       

De roep om na de heropening van de scholen alles op alles te zetten om in zo’n kort mogelijke tijd de zogenaamde achterstanden in leerstof weg te werken, past dan ook niet bij onze visie. Uiteraard vinden ook wij het heel belangrijk dat onze kinderen de leerstof krijgen aangeboden die ze nodig hebben. Wij zullen er alles aan doen om dit te realiseren. Tegelijkertijd weten we ook dat de kinderen veel voor hun kiezen hebben gekregen met de schoolsluitingen, het afstandsonderwijs en persoonlijke ervaringen. Het welbevinden van onze kinderen is een belangrijke voorwaarde voor het schoolse leren en daarom ligt daar de komende periode onze prioriteit. Wij vinden daarbij dat tevens de hoogste prioriteit hoort te liggen bij het zo snel mogelijk vaccineren van onderwijspersoneel, zodat wij met vertrouwen in onze gezondheid en de veiligheid van ons en de kinderen weer rust, regelmaat en sociale ontwikkeling kunnen terugbrengen in ons onderwijs.

Zicht op de ontwikkeling van kinderen     

Wij vragen overheid, ouders en andere betrokkenen, vertrouwen en ruimte om vanuit onze professionaliteit en pedagogische visie te doen wat kinderen op dit moment nodig hebben. Wij kijken niet naar een systeem en hoe kinderen functioneren ten opzichte van de normen van dat systeem. Wij kijken naar waar kinderen staan en wat zij op dat moment nodig hebben om de volgende stappen in hun ontwikkeling te kunnen zetten. Wij kunnen dit! Daarbij maken wij gebruik van toetsen zoals die bedoeld zijn. Op bepaalde momenten zijn toetsen nodig om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. Wij gaan echter niet alleen maar toetsen om het toetsen of omdat een landelijke toetskalender dat op dat moment voorschrijft.

We realiseren ons dat niet alle kinderen in gelijke mate hebben kunnen profiteren van het afstandsonderwijs en dat de verschillen tussen kinderen groter zijn geworden. Daar zal voor ons, nu de scholen weer open gaan, een speciaal aandachtspunt liggen; bij de kinderen die de aansluiting met de rest van de groep zijn kwijtgeraakt. We zetten extra ondersteuning in en maken gebruik van de extra subsidie die de overheid daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

Ruimte en vertrouwen     

In dit manifest doen wij een oproep aan iedereen die op welke manier dan ook bij het onderwijs betrokken is, om erkenning van onze professionaliteit en ons zicht op de ontwikkeling van onze kinderen. Wij hebben er vertrouwen in dat kinderen ongelooflijk flexibel en veerkrachtig zijn en dat zij zich met onze steun in hun eigen tempo verder zullen ontwikkelen, zowel op cognitief als op sociaal en emotioneel gebied. Kortom; stop met het benadrukken van de achterstanden, stop met het stigmatiseren van een hele generatie, geef voorrang aan vaccinatie van onderwijspersoneel en geef kinderen en ons de ruimte en het vertrouwen dat het goedkomt!!

www.obodb.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.obodb.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren