De Jutter

Een school voor iedereen!

De Jutter is een openbare school die het belangrijk vindt om alle basisschoolleerlingen goed onderwijs aan te bieden. Het is een ruim opgezette locatie met kleine klassen. Onze school stond jarenlang bekend om zijn hoogbegaafdheidsonderwijs. In 2019 zijn we een nieuwe weg ingeslagen. De expertise van hoogbegaafdheid is nog steeds aanwezig, maar de werkwijze is veranderd. De Jutter heeft ervoor gekozen om zich te richten op de executieve functies. Kinderen krijgen bij ons extra ondersteuning in vaardigheden die zij nog niet beheersen, zoals leren leren of samenwerken. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor alle kinderen. 

Als enige school in Noordwijk werken wij met de methode IPC in plaats van aparte zaakvakken. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en creatieve vakken worden in samenhang met elkaar aangeboden. De doelen staan vast, maar in de uitwerking kunnen leerlingen meedenken. Zo wordt het eigenaarschap van de kinderen vergroot, waardoor ze niet alleen kennis, maar ook vaardigheden voor de toekomst ontwikkelen.

Locatie

De Jutter
Alk 82
2201 XP Noordwijk