De Achtbaan Cluster

Veel aandacht voor het individuele kind.

De Achtbaan is een openbare basisschool met drie locaties verspreid over het dorp Voorhout. Op de Achtbaan helpen we kinderen om zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en zelfbewuste leerlingen, die zich kunnen handhaven in de samenleving van de 21e eeuw.

We doen dit door middel van het daltononderwijs. De daltonprincipes zelfstandigheid, samenwerken, zelfverantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie vormen de basis voor onze school. Een school waar kinderen, ouders en leerkrachten graag zijn. En waar we als team met veel enthousiasme werken aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Locatie

De Achtbaan Cluster
Pieter van Slingerlandstraat 40
2215 SZ Voorhout