Bestuurskantoor
 

De Stichting OBO Duin-en Bollenstreek is gehuisvest in het gebouw van de Brede school Boechorst tot en met 30 maart 2017.
Op 31 maart 2017 gaat het bestuurskantoor verhuizen naar Bonnikeplein 24-26 | 2201 XA Noordwijk.
Hier zijn voor Stichting OBODB werkzaam:
 
Patrick Went    Directeur-bestuurder
Fred van der Woerd Manager HRM en Onderwijskwaliteit
Dieuwerke van der Horst Controller
Alette de Groot Management assistente
Harry Spoelstra  Bovenschools ICT
John Speelman  Medewerker huisvesting 
Anita de Gier  Obo-academie
Anny Bonten  Personeelszaken
              
Contactgegevens vindt u hier