Lerarenbeurs en Promotiebeurs

De Rijksoverheid wil goede leraren voor de klas. Daarom krijgen leraren de mogelijkheid zich te ontwikkelen en met subsidie een opleiding te volgen of te promoveren. Hiervoor heeft het Rijk de Lerarenbeurs en de Promotiebeurs ingesteld.

Lerarenbeurs

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Op die manier kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich specialiseren. De beurs is beschikbaar voor bevoegde leraren in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal €7000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen. En maximaal €700 voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

Verruiming Lerarenbeurs voor meer masters

Om meer leraren in staat te stellen een masteropleiding te volgen, is de Lerarenbeurs vanaf 2015 verruimd. Leraren kunnen met een masteropleiding hun vakkennis en vaardigheden versterken. Zo kunnen zij bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van het team. En maakt de school een professionele ontwikkeling door waarin samen leren centraal staat.

Vanaf 2015 krijgen leraren daarom meer studietijd voor een master. Het gaat om een verhoging van het aantal studieverlofuren van 4 naar maximaal 8 uur in het basisonderwijs en het hoger beroepsonderwijs (hbo). En om een verhoging van 4 naar maximaal 6 uur in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Ook kunnen leraren die eerder gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding. Daarnaast is de beurs beschikbaar voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.

Promotiebeurs voor leraren

De Promotiebeurs geeft leraren de mogelijkheid om te promoveren aan een universiteit. Hoe meer gepromoveerde leraren voor de klas, hoe sterker de aansluiting tussen universiteit en scholen. De school ontvangt een subsidie om de leraren te vervangen tijdens hun afwezigheid.

Geld beschikbaar voor de Promotiebeurs

De Rijksoverheid stelt  € 9,5 miljoen per jaar beschikbaar voor de Promotiebeurs. In 2014 en 2015 zijn circa 90 beurzen beschikbaar. Op 4 november maakten de minister en staatssecretaris van Onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) bekend dat er de komende 2 jaar meer Promotiebeurzen voor talentvolle leraren komen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/inhoud/lerarenbeurs-en-promotiebeurs