Nieuws

Update Corona-crisis 13

Update Corona-crisis 13

Laatste update voor de ouders van de leerlingen van OBO van Patrick Went, directeur-bestuurder.        3-2-2021

 

Beste ouders en verzorgers,

Zoals op basis van uitgelekte berichten al was te verwachten, heeft de premier gisteravond  in een persconferentie aangekondigd dat de bassischolen vanaf maandag 8 februari weer open kunnen. Wij zijn uiteraard blij dat we de kinderen volgende week weer op school kunnen verwelkomen. Hoe goed iedereen zich ook inspant om het afstandsonderwijs tot  een succes te maken; het is toch altijd veel beter als de kinderen gewoon naar school gaan. We kunnen ons voorstellen dat het ook voor u fijn is dat de kinderen weer naar school gaan en dat er daardoor wat meer regelmaat en structuur in het dagelijks leven komt, waardoor u ook meer aan uw eigen werkzaamheden toe kunt komen. 

Ik wil echter benadrukken dat de situatie nog verre van normaal is. Het heropenen van de  scholen is net als iedere andere versoepeling van de maatregelen niet zonder risico’s. Het heeft het kabinet er niet van weerhouden toch de scholen te heropenen en daarbij strikte afspraken te maken om het risico tot een minimum te beperken.                                                        Het testbeleid en het bron en contactonderzoek zijn aangescherpt en uitgebreid naar kinderen onder de 12 jaar. Daarbij is ook besloten dat zodra er één kind in een groep positief getest is, alle kinderen van die groep inclusief de leerkracht vijf dagen in quarantaine moeten en pas weer naar school mogen na een negatieve test. Wij zijn wel heel benieuwd hoe dit in de praktijk uit gaat pakken. Wij hopen hier deze week nog meer landelijke richtlijnen te ontvangen.

Voor u kan dit dus betekenen, dat u binnen de kortste keren uw kind toch weer thuis heeft. Het lijkt me verstandig hier bij de organisatie van uw werk rekening mee te houden. Het advies is sowieso nog steeds om zoveel mogelijk thuis te werken. Houd er dus rekening mee dat mogelijk het thuiswerken toch weer onder druk komt te staan, omdat u één of meer kinderen overdag thuis heeft. De school heeft geen keus en zal dus in voorkomende gevallen hele groepen voor vijf dagen de toegang tot de school moeten ontzeggen. Wanneer dat het geval is, zullen wij ons uiterste best doen het afstandsonderwijs zo snel mogelijk weer op te pakken voor de duur van de quarantaine. 

Veiligheids- en hygiënemaatregelen                                                                       Vandaag of morgen verschijnt er weer een nieuw landelijk protocol van de gezamenlijke  besturenorganisaties, ouderorganisaties en vakbonden met regels ten aanzien van de  veiligheid en de hygiëne op de scholen. Door het team van de school van uw kind(eren) zullen de regels en adviezen uit dat landelijk protocol op schoolniveau worden uitgewerkt in een schoolprotocol dat met u zal worden gedeeld. Houd daarom de informatie vanuit de  school nauwgezet in de gaten. 

Onderwijs                                                                                                             Ten onrechte wordt in de media het beeld opgeroepen dat de kinderen grote achterstanden  hebben opgelopen waar ze hun hele leven last van zullen hebben. Door de situatie hebben  kinderen zich anders ontwikkeld dan in een normale situatie. Wij vinden het ongepast om dit als achterstanden te blijven benoemen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om vanuit de  OBO-scholen een positief tegengeluid te laten horen door het opstellen van een manifest. Daarin vragen wij om ons als professionals en de kinderen de ruimte en het vertrouwen te geven dat het goedkomt. Wij gaan ervoor zorgen dat de kinderen het onderwijs en de zorg krijgen die zij nodig hebben// Wij kunnen dit!

BSO                                                                                                                     Het kabinet heeft ook besloten dat de BSO (buitenschoolse opvang) nog niet open mag, omdat op BSO’s vaak kinderen van verschillende scholen bij elkaar komen. Dit betekent dat  de kinderen in principe allemaal aan het eind van de schooldag naar huis moeten. 

Tot zover even de eerste update over de heropening van de scholen. Wanneer we in de loop van de komende dagen nadere afspraken met elkaar maken over maatregelen die voor alle  OBO-scholen gelden, dan zal ik die in een volgende update met u delen.  

 

 

Hartelijke groet,                                                                                                        Patrick Went                                                                                                      directeur-bestuurder