Nieuws

Update Corona-crisis 10

Update Corona-crisis 10

Vanuit de bestuurder een update voor de ouders : Nederland gaat op slot!

15-12-2020

 

Beste ouders en verzorgers,

U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de zware extra maatregelen die premier Rutte maandagavond heeft afgekondigd. De laatste weken werd het steeds onvermijdelijker dat er drastische maatregelen aan zouden komen.                                                                        Dat ook het basisonderwijs hierin is meegenomen, hadden we niet verwacht en al helemaal niet gehoopt. Kennelijk achten het OMT en het kabinet het nodig de basisscholen te sluiten om zoveel mogelijk ouders te dwingen thuis te werken en om het aantal verkeersbewegingen van halende en brengende ouders tot een minimum te beperken. Op dinsdagochtend 15 december hebben we online crisisoverleg gehouden met de directeuren van de OBO-scholen. Daarin hebben we een aantal centrale, voor alle OBO-scholen geldende afspraken gemaakt.

Die afspraken wil ik u hierbij meedelen:

1. Vanaf woensdag 16 december zijn alle scholen dicht.

2. Het personeel van de OBO-scholen gebruikt de laatste drie dagen van deze week om het afstandsonderwijs vanaf 4 januari voor te bereiden. Er wordt op 16, 17 en 18 december dus nog geen afstandsonderwijs verzorgd.

3. In de periode van maandag 4 januari tot maandag 18 januari is thuisonderwijs de norm. Dit thuisonderwijs is niet vrijblijvend, maar voor alle kinderen verplicht. 

4. Afhankelijk van de persconferentie op dinsdag 12 januari zullen we nadere afspraken maken over hoe het onderwijs er vanaf maandag 18 januari uit gaat zien.

5. Op 16, 17 en 18 december zullen de OBO-scholen naar de eigen ouders communiceren hoe het afstandsonderwijs er vanaf 4 januari uit gaat zien en welke organisatorische afspraken worden gemaakt over het ophalen van lesmaterialen. 

6. Van u, als ouder verwachten we dat u de berichtgeving vanuit de school actief volgt en er alles aan zult doen die op te volgen.

7. Over de noodopvang van kinderen van ouders met essentiële beroepen die niet zelf voor kinderopvang kunnen zorgen worden de komende drie dagen nog nadere afspraken gemaakt tussen onderwijs en kinderopvang. U zult door de directeur van de eigen school worden geïnformeerd over hoe dat er specifiek voor de school van uw kind(eren) uit komt te zien.
Deze noodopvang zal niet gelden voor de reguliere Kerstvakantie en dus niet eerder ingaan dan maandag 4 januari.

8. We doen een beroep op alle ouders om zoveel mogelijk zelf voor oplossingen te zorgen en zo        weinig mogelijk een beroep te doen op de noodopvang, zodat de leerkrachten zich optimaal kunnen richten op het verzorgen van afstandsonderwijs.

9. Mocht u al een beroep willen doen op noodopvang op woensdag 16, donderdag 17, vrijdag 18 december, dan verzoeken wij u dat per mail aan de directie van de school te laten weten. Het gaat dan alleen om de dagen dat de school volgens het rooster open zou zijn (sommige scholen zijn vrijdag immers al dicht volgens het vakantierooster) en alleen als u werkzaam bent in een essentieel beroep en echt niet in staat bent om iets anders te organiseren. De leerkrachten moeten de gelegenheid hebben het afstandsonderwijs de komende dagen goed voor te bereiden.

We realiseren ons dat het ook voor u weer een moeilijk periode gaat worden en dat er een flink beroep op u wordt gedaan om naast uw eigen bezigheden het thuisonderwijs van uw kinderen te ondersteunen. We hebben echter op dit moment geen andere keus. Laten we hopen dat we met elkaar half januari kunnen concluderen dat de maatregelen effect hebben gehad en dat we weer snel naar een normalisatie kunnen.

Ik wens u allen dat u, ondanks alle beperkingen, gezellige feestdagen met elkaar zult beleven en dat we met elkaar de drempel naar 2021 over kunnen stappen met een positief perspectief.   

 

Hartelijke groet,

Patrick Went
directeur-bestuurder