Nieuwe directeur obs de Krulder

Nieuwe directeur benoemd op obs de Krulder

Per 1 januari 2018 is de heer Wouter van Bohemen  benoemd als directeur van obs de Krulder te Katwijk.