Nieuws

Gevolgen schoolsluiting

Gevolgen schoolsluiting

Het is nu de vierde dag nadat de beleidsmakers hebben besloten alle scholen te sluiten om verdere verspreiding van het Corona-virus in te dammen.

Wat is er ongelooflijk veel gebeurd in die vier dagen.

Laat ik beginnen met u, ouders, een groot compliment te maken voor de manier waarop u met deze ongebruikelijke situatie weet om te gaan. De afgelopen dagen heeft u gezamenlijk voor ruim 99% van alle kinderen van de OBO-scholen zelf de opvang op stel en sprong weten te organiseren. Geweldig!
Dat het voor u ook lastig is, zijn we ons terdege van bewust. Geen vakantie, maar wel de kinderen dagelijks over de vloer. En dat vooralsnog voor drie weken, waarvan we niet weten of het daarbij gaat blijven. En dat naast de onzekerheid over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van u en uw dierbaren. Plus daarnaast mogelijk de onzekerheid bij velen van u over de eigen inkomsten en werkgelegenheid. Ik wens u oprecht heel veel sterkte en wijsheid in deze lastige situatie.

Ook een groot compliment vanuit het bestuur voor de enorme krachtsinspanning die de schoolteams hebben geleverd om binnen een paar dagen onderwijs op afstand te organiseren. Er wordt keihard gewerkt en enorm veel ontwikkeld en uitgewisseld binnen de totale organisatie om de uitdaging waar we voor staan om zoveel mogelijk het onderwijs op een andere manier voort te zetten, vorm te geven. Ik ben onder de indruk van onze mensen die nog meer dan anders het beste in zichzelf naar boven halen om vanuit hun verantwoordelijkheid voor onze kinderen grensverleggend onderwijs te organiseren. Ik vind het ook mooi om te zien hoe op veel plaatsen ouders hun waardering naar de schoolteams laten blijken. 
En ook hier geldt dat leerkrachten, naast hun tomeloze en onvoorwaardelijke inzet, ook hun zorgen hebben over hun eigen gezondheid en die van hun naasten. We hebben dan ook het beleid dat leerkrachten nu, na de startdagen, zoveel mogelijk de richtlijn van het RIVM volgen en waar mogelijk van huis uit werken. Met het onderwijs op afstand kan dat ook.
Het gevolg is dat de scholen vanaf vandaag op een minimale bezetting draaien. De gebouwen blijven wel open, maar er zullen steeds maar enkele medewerkers present zijn. Schoolteams maken shifts waarbij de medewerkers om beurten op school aanwezig zullen zijn. We willen u vragen dit te respecteren en zo weinig mogelijk de school te belasten met zaken die op dit moment even minder urgent zijn. 

Voor de ouders van de kinderen uit groep 8 kan ik meedelen dat gisteren door de minister is besloten dat er dit jaar geen eindtoets zal zijn. Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs is sowieso het advies van de basisschool het meest belangrijke gegeven. Dit jaar geldt dit meer nog dan anders. Geen zorgen dus over de overgang naar het voortgezet onderwijs. Wanneer de scholen weer open zijn zullen de leerkrachten van groep 8 de consequenties met de ouders van hun leerlingen bespreken. Ik wil u verzoeken daar nu de leerkrachten van groep 8 even niet mee te belasten; dat komt vanzelf weer. 

Tot slot wil ik u allemaal, als “hulpdocent” voor de komende weken heel veel wijsheid en geduld wensen bij het ondersteunen van de kinderen bij hun thuisopdrachten die ze voor school moeten doen. Onderwijs op afstand is interessant en spannend voor ons, maar ook voor u als ouder. Waarschijnlijk had u al veel respect voor het vak van leerkracht. Het kan maar zo zijn, dat dit de komende periode allen maar meer gaat worden.

Succes, sterkte, wijsheid en blijf gezond!!!!

 

Hartelijke groet,

Patrick Went
directeur-bestuurder